Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Centrum

Centrum är stadens mittpunkt. Gatunätet med anor från medeltiden följer Ätrans former. De offentliga rummen ligger uppradade längs med en diagonal, från Tullbron upp till Stortorget och det nybyggda Argus.

Falkenbergs ”Gamla stan” är ett av de största sammanhängande områdena av liknande karaktär i Sverige. Vid den gamla stationen ligger ett par kvarter med byggnader, kyrka och verksamheter som berättar om hur det gamla stationssamhället var disponerat. I den fördjupade översiktsplanen tittar vi på hur Centrum kan utvecklas på minst 30 års sikt. Vi har bland annat tittat på var det går att bygga nya bostäder bland annat genom förtätning. Men även hur det framtida resandet kan se ut.

Viktigt att veta om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Centrum

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orangeområdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information om varje område där det föreslås en förändring.

Befintliga bostads-, affärs – och kontorsområden

Inom dessa områden planerar vi inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden

Flera förtätningsprojekt är just genomförda, eller snart på gång i centrum. Här finns många såväl enskilda byggnader som hela kvarter som bör skyddas, men det finns några platser där utrymme finns för fler bostäder. Förtätning i centrum handlar om avvägningen mellan det positiva med fler människor som kan dela på den infrastruktur och service som finns i stadskärnan och skapa liv och rörelse, samtidigt som här redan finns en begränsning i antalet friytor, såväl offentliga som semiprivata bostadsmiljöer. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 475-525 tillkommande bostäder.

F14. Kvarteret Krispeln – flerbostadshus 4-5 vån.
F15. Stadsvillor, radhus, flerbostadshus 2-3 vån.
F16. Flerbostadshus 5 vån (planlagd).
F17. Vårdcentralens parkeringsytor – flerbostadshus 3-4 vån.
F18. Flerbostadshus 4 vån (planlagd).
F19. Nordeahuset: Bygg på höjden – 4 vån (verksamheter i bottenplan).
F20 Söderbro center: Bebygga parkeringsytan. Flerbostadshus 3-5 vån.

Grönstruktur

De gröna områdena i kartbild, kallas för grönstruktur och innefattar parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden samt områden för fritidsaktiviteter där anläggningar av olika slag kan finnas.

422 Laxpromenaden

Laxpromenaden underhålls som promenadstråk, även med uppehållsytor. Kan även utvecklas med inriktning på biologisk mångfald.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter