Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Cykla mer i Falkenberg

Falkenberg är en bra cykelkommun. Flackt landskap, gott om cykelvägar och korta avstånd inom tätorterna. Vårt mål är att cyklandet ska stå för 21 % av det totala resandet år 2025. 

För att nå målet har vi tagit fram en cykelstrategi. Den innehåller bland annat fem strategier som ska få fler att cykla.

Strategierna är:

  • Attityd och beteendepåverkan
  • Förbättra drift och underhåll
  • Främja cykling i och mellan tätorter, serviceorter samt noder i kommunen
  • Skapa trygga skolvägar
  • Utveckla och förstärk cykelnätet i Falkenbergs stad

Projekt och initiativ

Strategierna mynnar sedan ut i olika projekt och initiativ för att få falkenbergare att cykla mer. På den här sidan samlar vi information om dessa.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter