Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om kommunens pågående detaljplaner. Mer information finns under respektive länk. Detaljplanerna är uppdelade efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i.

Du kan läsa mer om de olika skedena och om hur en detaljplan blir till här. I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av politikerna. Ordningen revideras två gånger om året, vår och höst. De planer som vi inte arbetar aktivt med men som det finns ett planuppdrag för listas längst ner på den här sidan.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft under 2019.

Hitta gällande detaljplaner

De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, i vår webbkarta kan du hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplaner hette tidigare stadsplaner eller byggnadsplaner, dessa hittar du också i webbkartan.

Så här hittar du i kartan

I webbkartans meny väljer du "Bygga och bo". Tänd lagret för detaljplaner och zooma sedan i på kartan för att hitta det område du är intresserad av. Klicka på det markerade området och sen på "Visa länkar" i den rutan som kommer upp och klicka sedan på länken. Ju lägre nummer detaljplanen har i kartan desto äldre är den.

Klicka här för att öppna webbkartan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter