Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Detaljplaner och översiktplaner

Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att planera för hur Falkenberg ska växa och utformas. Både idag och i framtiden. Det är detaljplaner och översiktsplaner som styr hur våra mark- och vattenområden ska användas.

En översiktsplan beskriver mer övergripande hur vårt framtida Falkenberg kan se ut om 15-20 år. En detaljplan beskriver mer detaljerat var det ska byggas nya bostäder, skolor eller parker och hur dessa ska se ut. Innan en plan blir antagen pågår det alltid en demokratisk process där alla invånare har möjlighet att tycka till om planen. På så sätt har du och alla andra en möjlighet att vara med och planera Falkenbergs framtid.

Pågående detaljplaner

Läs mer om och följ alla pågående detaljplaner som just nu håller på att tas fram.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här kan du se detaljplaner som vunnit laga kraft under 2019.
I vår webbkarta kan du hitta alla gällande detaljplaner, läs mer längre ner på sidan.

Falkenbergs översiktsplan

Ta del av Falkenbergs gällande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.

Vad är en detaljplan

Läs mer om vad en detaljplan är.

En detaljplan blir till

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Söka planbesked

Läs mer om hur du söker planbesked

Hitta gällande detaljplaner

De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, i vår webbkarta kan du hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplaner hette tidigare stadsplaner eller byggnadsplaner, dessa hittar du också i webbkartan.

Så här hittar du i kartan

I webbkartans meny väljer du "Bygga och bo". Tänd lagret för detaljplaner och zooma sedan i på kartan för att hitta det område du är intresserad av. Klicka på det markerade området och sen på "Visa länkar" i den rutan som kommer upp och klicka sedan på länken. Ju lägre nummer detaljplanen har i kartan desto äldre är den.

Klicka här för att öppna webbkartan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter