Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Visioner för Falkenbergs centrum

Framgångsrik effektiv stadsutveckling bygger på att stadens aktörer har förmågan och viljan att sträva efter samma mål och riktningar. Under 2017 tog vi genom projektet "Visionsarbete för centrum" fram gemensamma visioner och målbilder för valda stråk och platser i stadskärnan.

Under våren 2017 bjöds samtliga företag i centrum in till att delta i visionsarbetet med centrum. Totalt deltog 200 personer – företagare, politiker och tjänstemän. En inspirationföreläsning och två workshops har genomförts. Workshopsen har genomförts med hjälp av experter inom området. Under de tre träffarna diskuterades framförallt viljan kring hur centrum ska utvecklas med följande frågeställningar:

  • Hur vill vi att platsen ser ut om tio år?
  • Vad vill vi att man gör här?
  • Hur vill vi att platsen upplevs?
  • Vad är platsen till för?

Frågorna har kretsat kring fem utvalda områden och resulterat i vilja, en sammanfattande vision och en strategi för att arbeta mot visionen.

Fem visionsbilder

Arbetet har även omvandlats till visionsbilder för fem stråk i centrum; Nygatan, Storgatan, Torggatan, Holgersgatan och Köpmansgatan.

Bläddra med pilarna i bilden.

Kontakt