Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Purple Flag


Med ett mer strukturerat samarbete med näringslivet och polisen samt med ett kvalitetssäkrat arbetssätt ska Falkenbergs stadskärna bli mer levande på kvällarna. Sedan hösten 2018 är Falkenberg en certifierad användare av arbetssättet Purple Flag.

I takt med att samhället förändras så förändrar också människor sina vanor. Möjligheten till att handla via nätet påverkar stadskärnor och samtidigt har intresset för upplevelser i form av exempelvis restaurangbesök ökat.

Mot bakgrund av denna utveckling har Falkenbergs kommun tittat närmare på hur kommunen tillsammans med näringslivet och polisen ska kunna jobba tillsammans för att Falkenbergs centrum ska vara attraktivt att besöka och vara i även under kvällar och nätter.

Gemensam syn på vad som behöver göras

Tillsammans har vi, polisen och näringslivet enats om en lägesbild och en handlingsplan om hur vi tillsammans går vidare för att höja stadskärnans attraktivitet för kommunens alla invånare och besökare. Både lägesbilden och handlingsplanen tog vi fram tillsammans genom bland annat flera workshops och flera vandringar i stadskärnan under såväl kväll som natt.

Kvalitetssäkrad arbetsprocess

För att jobba på ett kvalitetssäkrat sätt började Falkenbergs kommun 2018 jobba enligt ett arbetssätt kallat Purple Flag. Hösten 2018 certifierades Falkenberg.

Arbetssättet är komplext, men enkelt uttryckt handlar det om att ta tillvara på alla aktörers olika perspektiv. På så sätt skapar vi stadsmiljöer som är bättre anpassade till invånare och besökares behov. Dessutom blir lösningen mer långsiktig och mer hållbar.

Purple flag är ett processverktyg som kommer från England. I dagsläget finns ca ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden i Sverige. Falkenberg är sedan oktober 2018 ett av dem.

Ett bra samarbete

I arbetet med att säkerställa en bra arbetsprocess har vi jobbar med: Näringslivet Falkenberg, Polisen, Innerstadsföreningen, Fastighetsägarna Halland och lokala fastighetsägare

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter