Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Lev din dröm på Falkenbergs landsbygd

Lev din dröm FBG är ett projekt som lyfter fram kreativa och företagsamma människor på Falkenbergs landsbygd.

Under hösten 2017 inventerade vi obebodda fastigheter på Falkenbergs landsbygd.
Det finns otroligt många hus som bara står och inte används till något vidare. De är en stor resurs som skulle kunna vara en nyckel till att fler kan bo på landsbygden och på så vis bidra till att vi får en positiv tillväxt och att vi kan bibehålla och utveckla servicen på landsbygden.

Under projektet uppmanades personer som ägde ett obebott hus att tänka ett extra varv kring huset, framtiden och möjligheterna att sälja eller hyra ut sitt hus hus. Ett obebott hus ser kanske inte ser så mycket ut för världen, men det finns alltid ett stort värde och en historia bakom det.

Många hus som står tomma kommer alltid ha en eller flera personer som har någon form av relation till huset. Några väljer att släppa den relationen och sälja huset, andra står fortfarande och tvekar och en del tänker ”ingen vill bo i mitt förfallna hus”?

Fler och fler väljer att leva på Falkenbergs landsbygd

Projektet har haft en lyckad effekt. Vi har lyckats få en del fastighetsägare att tänka en gång till och faktiskt sälja eller hyra ut sitt hus. Men den största effekten av projektet är att vi nu kan se att fler och fler väljer att leva sin dröm på Falkenbergs landsbygd. Intresset för att förvärva en obebodd fastighet har varit stort. Många privatpersoner och personer med företag eller företagsdrömmar har hört av sig och letat efter en plats att slå sig till ro på.

Resan med att invertera och kontakta fastighetsägare har varit helt fantastisk, vi har fått så mycket positiv respons och det är med stor glädje vi ser att fler och fler lampor lyser i de hus som tidigare har stått obebodda.

Lev din dröm lever kvar

Projektet lev din dröm lever kvar. Vi vill fortsätta uppmana människor att leva sin dröm på landsbygden. Vi vill också hjälpa dig som har en företagsdröm att förverkliga denna. Däremot kommer vi inte att inventera eller kontakta fler fastighetsägare. Vi har heller ingen lista på obebodda fastigheter som vi kan förmedla.

Vi vill tacka alla som engagerat er i projketet, tillsammans skapar vi en landsbygd där fler vill bo och verka!

Vill du komma i kontakt med oss når du oss lättast på:

Karin.torstensson@falkenberg.se