Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Tröingedal – ny stadsdel i Falkenberg

I framtiden ska en ny stadsdel som kallas Tröingedal att växa fram mellan Tröingeberg och Ätran. Här kan du följa det övergripande arbetet.

Tröingedal ligger cirka två kilometer från stadskärnan och ca 1,5 kilometer från järnvägsstationen.
I dagsläget är området jordbruksmark men det finns sedan tidigare politiska beslut på att området ska planläggas för bostäder. Detaljplanen kommer även prövas för att inkludera något allmänt ändamål, till exempel skola.

Bakgrund och beslut

Kommunstyrelsen beslutade 15 augusti 2017 att ge dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete för Tröinge 2:62 m.fl. Framtida detaljplan ska bland annat möjliggöra placering av ny skola.

Den 24 september beslutade kommunfullmäkte att köpa Fastigheten (Tröinge 2:62). Markköpet är på ca 19 hektar mark till en köpesumma på 27 miljoner kronor. Läs mer om köpet här.

På bilden ser du markköpet markerat (rosa område).

På bilden ser du markköpet markerat (rosa område).

"Detta är kommunens största markaffär på länge. Falkenberg är en plats
där många vill bo. Det här skapar möjlighet att även i framtiden möta efterfrågan på bostäder men även öka farten i arbetet med ny skola."

- Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande

Utvecklingsskisser för Tröingedal

I arbetet med att ta fram en utvecklingsskiss för Tröingedal har kommunens planavdelning beslutat att anlita våra ramupphandlade konsulter i form av parallella uppdrag. Parallella uppdrag innebär att en beställare ger uppdrag, avseende ett och samma projekt, till flera arkitektföretag samtidigt.

Kommunens planavdelning har gjort detta för att få in idéer inför framtida arbete med planarbetet. Kommunen får fritt blanda och plocka från de olika skisserna. Man har även valt att titta på området omkring markköpet för att proaktivt arbeta inför framtida politiska beslut i området.

Konsulterna fick bland annat anvisning om behov av skola, vissa fysiska förutsättnigar och önskemål om etappindelning. De anlitade konsulterna är: AFRY, Krook & Tjäder, Norconsult och Radar Arkitektur. Nedan ser du respektive konsults förslag på utvecklingsskisser för området.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter