Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Markanvisningstävling Stafsinge

Översiktsbild av hela området i Stafsinge

I Stafsinge ska ett nytt bostadsområde växa fram endast två kilometer från Falkenbergs centrum. Det nya bostadsområdet ska bestå av villor, radhus och flerbostadshus i en lantlig miljö nära naturen och centrum.

Falkenbergs kommun genomför en markanvisningstävling för en tomt i Stafsinge i syfte att bygga hyresbostäder. Markanvisningen genomförs genom ett jämförelseförfarande där exploatörer ges möjlighet att lämna projektidéer, ritningar och beskrivningar.

Tävlingsbidraget ska ha inkommit till Falkenbergs kommun senast den 2019-04-15, kl 16.00. Välkommen med ert bidrag!

Bilagor

Längst ner på den här sidan finns alla bilagor tillgängliga för nedladdning.

Tidplan

Start markanvisningstävling: 22 januari 2019
Sista inlämningsdag: 15 april 2019
Beslut om vinnande bidrag: maj-juni 2019.

Lämna förslag

Tävlingsbidraget ska märkas ”Markanvisning Kv Fibulan” och lämnas eller skickas i slutet kuvert till:

Falkenbergs kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
311 80 Falkenberg

Tävlingsbidraget ska ha inkommit till Falkenbergs kommun senast den 2019-04-15, kl 16.00.

Frågor och svar

Om du har frågor om markanvisningen skickar du dem till mexenheten@falkenberg.se. All e-post ska märkas med rubriken ”Markanvisning Kv Fibulan” i ämnesraden. Alla frågor och svar redovisas nedan. Klicka på plusset för att se alla frågor och svar.

Se alla frågor och svar

1. Har kommunen någon som ska förvalta hyresrätterna?
Svar: Nej, exploatören ska redovisa hur lägenheterna ska förvaltas framöver.

2. Finns det några uppgifter tillgängliga kring eventuell gatukostnadsersättning samt plankostnader?
Svar: Det tillkommer ingen kostnad för gatukostnadsersättning eller plankostnader.