Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Bostadsförsörjningsprogrammet

Falkenberg växer och under de kommande åren behöver det byggas många nya bostäder i kommunen. I vårt bostadsförsörjningsprogram beskriver vi de möjligheter och utmaningar som är viktiga att ta hänsyn till samt vilka strategier vi har för att lyckas med bostadsplaneringen.

Under de kommande åren beräknas befolkningen i Falkenbergs kommun att öka med 400-520 personer per år. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) kommer vi att vara 47 000 falkenbergare till 2025. För att alla ska ha någonstans att bo behöver vi bygga minst 1 250 nya bostäder under 2017-2021. Sex strategier ska hjälpa oss att nå dit.

De sex strategierna

Förtäta och bebygga centrala staden inifrån och ut

Skapa nya byggrätter i centralt och attraktivt läge genom förtätning och bygg ut staden i anslutning till befintlig bebyggelse.

Skapa nya attraktiva bostadsområden med variation

I nya bostadsområden ska det vara möjligt att bygga olika typer av hus, till exempel villor och flerfamiljshus. Det ska också vara en variation av upplåtelseformer såsom bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. Falkenbergs kommun vill också låta det vara möjligt att ställa krav på exploatörer som vill bygga på en mycket attraktiv plats i kommunen att de också ska bygga på en plats i kommunen där avkastningen inte räknas bli riktigt lika hög.

Aktiv markpolitik

Detta innebär bland annat att det finns kommunala småhustomter till salu i alla orter samt att kommunen ska jobba strategiskt vid till exempel köp av mark.

Långsiktiga detaljplaner

Nya detaljplaner ska hålla över tiden och tillåta ett variationsrikt byggande.

Öka bostadsbyggandet på landsbygden

För att öka bostadsbyggandet och befolkningsökningen i orter utanför Falkenberg behövs ett aktivt arbete med att utveckla landsbygden.

Ökat kunskapsunderlag och mer dialog

Kunskapsunderlag om bostadsmarknaden och demografiska förändringar ska fortlöpande tas fram. Kommunen vill även ha en ökad dialog med privata byggherrar, exploatörer och mäklare.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter