Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Ombyggnation Holgersgatan

Vi bygger gång- och cykelväg utmed delar av Holgersgatan och Arvidstorpsvägen. I projektet ingår även en rad andra förbättringar.

Huvudsyftet med projektet är att bygga nya gång- och cykelbanor på båda sidor av Holgersgatan samt på ena sidan på Arvidstorpsvägen. För att det ska bli möjlighet behöver vi omdisponera vägytorna. I december 2020 räknar vi med att vara klara med hela ombyggnadsprojektet förutsatt att allt går som planerat.

Förutom nya gång- och cykelbanor kommer vi även göra fler saker, bland annat:

  • Plantera 23 nya träd
  • Ordna två nya korttidsparkeringar och en handikappsparkering
  • Flytta bussplattformerna vid Torgrillen så att fler bussar får plats. Detsamma gäller för busshållplatsen vid Argus.
  • Bygga väderskydd vid bussplattformen vid Torgrillen.
  • Åtgärda sättningar vid cirkulationsplatsen
  • Åtgärda sättningar vattenpölar på Holgersgatan
  • Förbättra belysningen

De sista arbetet sker i april

Det återstår omkring två veckors arbete som kommer att påbörjas och slutföras i april när medeltemperaturen är över 10 grader. Vi lägger då ett speciellt lager asfalt som är mer tåligt. Vi kan inte lägga det här lagret nu eftersom det behöver vara varmare ute. De stora arbetena gjorde vi klara under slutet av 2020. 

Platsinformation

Holgersgatan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter