Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Nytt bostadsområde i Morup

I Morup planeras det för ett nytt bostadsområde som kan skapa möjligheter för både villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Området ligger i södra delen av Morup längs med väg 768. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

I området finns idag flera viktiga funktioner för Morup. Till exempel förskolan, Träffpunkt Morup, Morups kvarn, busshållsplatsen och Morups idrottsplats.

Morup är utpekat som en ”nod” i Falkenbergs kommuns Översiktsplan 2.0. I de utpekade noderna ska goda kommunikationer och lämplig bebyggelse, till exempel bostäder, skapa bättre förutsättningar för bibehållen service.

Tomter till salu i området

Idag har Falkenbergs kommun småhustomter till salu i området. För dessa innebär det nya detaljplaneförslaget större flexibilitet för hur tomterna får bebyggas.

Klicka här för att se tomter till salu i Morup

Platsinformation

Morup

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter