Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Nytt bostadsområde i Glommen

I Glommen planeras det för ett nytt bostadsområde med både villor, parhus och flerbostadshus. I området vill Västkuststugan bygga cirka 80-100 nya bostäder.

Det nya området ligger i östra delen av Glommen med närhet till Långavekaskolan och i anslutning till befintliga bostadsområden. En ny detaljplan har tagist fram för att skapa möjligheter för bostäder men även för en dagvattendamm samt ett grönområde i området. Genom det nya bostadsområdet blir det också nya gång- och cykelvägar som leder till Långavekaskolan.

Glommen är utpekat som en serviceort i Falkenbergs kommuns Översiktsplan 2.0. I serviceorter ska det ske en ökad satsning på bebyggelse för bostäder och verksamheter. Detta för att öka underlagen för kollektivtrafik, vägstandardhöjningar, digital nätutbyggnad och annan service.

Ny detaljplan antagen sommaren 2019

Ny detaljplan för Långaveka 3:21 m fl har fått laga kraft 26 juli 2019. Klicka här för att läsa mer om detaljplanen och ta del av alla kompletterande handlingar.

När en ny detaljplan ska tas fram kan det ta olika lång tid innan den är antagen. Detta eftersom allmänheten alltid har möjlighet att lämna synpunkter på och överklaga detaljplanen. Läs mer om hur en detaljplan blir till.

Platsinformation

Nytt bostadsområde i Glommen

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter