Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Ny cirkulationsplats på Kristineslätt

På Kristineslätt bygger Falkenbergs kommun en ny cirkulationsplats där Kristineslättsallén och Skogsvägen korsas.

Falkenbergs kommun har sedan tidigare beslutat bygga en ny förskola kallad Eldstadens förskola jämte Falkenberg alkoholfri arena på Kristineslätt. Detaljplanen för området tillåter ytterligare utbyggnad för idrotts- och fritidsverksamheter som t.ex. fritidsgård/ aktivitetshus, varpå trafiken bedöms öka i korsningen Kristineslättsallén - Skogsvägen. För att öka trafiksäkerhet och kapacitet i korsningen så har Falkenbergs kommun påbörjat projektering av ny korsningslösning i form av en cirkulationsplats.

Tidplan

Byggnationsstart av cirkulationsplatsen är planerad till tidig vår 2021 och beräknas vara färdigställd under sommaren samma år. Under byggnationen kommer framkomligheten i korsningen vara begränsad.

Platsinformation

Albertinas väg, mellan Strandvägen och Hyttens väg i Skrea.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter