Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Kunskaps- och kulturcentrum Argus

Argus blir Falkenberg nya kunskaps- och kulturcentrum och en plats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Här kommer bland annat gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation finnas.

Argus ska ligga mitt i centrum med entré mot Stortorget och beräknas vara klart för inflyttning under 2020. Det är Falkenbergs kommuns största investering någonsin och förutom en profilerande byggnad i centrum är det en stor satsning innanför väggarna. I filmen nedan kan du följa en del av arbetet under sommaren och hösten.

Biblioteket växlar upp

För biblioteket innebär Argus en betydande uppväxling för hela verksamheten och en anpassning till samtidens biblioteksbehov. Totalt blir det nästan 2 800 m² biblioteksyta i två plan. På plan ett finns det bland annat en sagogrotta och på andra planer finns rum för unga och vuxna med sittplatser med vacker utsikt för läsning, studierum, kopieringsmöjlighet och datorer med skrivare. Det kommer även finnas en återlämningsmaskin som förenklar för bibliotekets besökare.

Läs mer om det nya stadsbiblioteket på bibliotekets blogg

Gymnasieskolan får helt nya förutsättningar

Med satsningen på Argus tar gymnasieskolan ett rejält kliv mot en sammanhållen gymnasieskola som ger ändamålsenliga lokaler för alla program. Parallellt med byggnationen av kunskaps- och kulturcentrum ska även nuvarande huvudbyggnaden för gymnasieskolan (hus 3) genomgå en totalrenovering och byggas samman med Argus.

En levande byggnad från morgon till kväll

I Argus ska även turistinformationen och kulturskolan flytta in. Kombinationen med kulturskolan och det fria kultur- och föreningslivet som också ska kunna ta del av de nya lokalerna gör kunskaps- och kulturcentrum till ett levande hus från morgon till kväll. I huset kommer det bland annat finnas ett café och en aula för 300 personer.

Läs mer

Byggstatus

Höst och vinter 2019

 • Murning av tegel kommer att bli färdigt
 • Plåtarbeten runt fönster och mässingsdetaljer på fasaden kommer
 • att färdigställas
 • Utvändig finplanering av marken kommer att påbörjas
 • Invändigt pågår installationsarbeten av el, ventilation, värme och sanitet samtidigt som ytskikt invändigt färdigställs

Sommaren 2019

 • Hissarna i huset ska monteras.
 • Utvändiga arbeten fortlöper över sommaren
 • Sedumbeläggning läggs på taket i augusti.
 • Utvändiga markarbeten med stenläggning etc påbörjas efter semestern.

Maj 2019

 • Utvändigt pågår bland annat murning av fasad, montage av glaspartier samt takläggning.
 • Invändigt pågår bland annat arbete med innerväggar, flytspackel samt installationsdragningar.

En del av en ny stadsdel med park och bostäder

Bakom Argus ska det bli en ny stadspark. Därmed kopplar byggnaden ihop stadskärnan med staden norrut där det planeras för nya bostäder. Tillsammans blir det en ny stadsdel.

Om namnet Argus

Under två månader fick Falkenbergsborna möjlighet att skicka in namnförslag via kommunens webbplats. Av alla förslagen som kom in, föll valet till slut på Argus.

Klicka här för att läsa mer om namnet och dess bakgrund

Konst i Argus

En eller flera konstnärer kommer att bjudas in för att ta fram en konkret gestaltning över Argus. Området som man jobbar med kan innefatta både entrén, ytor i byggnadens absoluta närhet liksom den intilliggande parken, Dialogen. De inbjudna konstnärerna kommer att jobba i en öppen process med hjälp av dialoger, aktiviteter och andra metoder för att komma framåt i arbetet.

Klicka här för att läsa mer om projektet Konst i Stadsutveckling

Bilder

Bilderna är skissbilder och kan skilja sig från det verkliga resultatet.


Relaterade projekt

Platsinformation

Argus

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter