Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Planerat

Glommens hamns framtid

I Glommens hamn ska det i framtiden finnas plats för såväl besöksnäring som fiskeverksamhet. Det bestämdes i ett planprogram som antogs våren 2016. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hamnområdet så att nya idéer kan bli verklighet.

Viktig plats i Glommen

Glommens hamn är en tydlig samlingspunkt för såväl boende som besökare i Glommen. Under senare år har hamnens betydelse som renodlad fiskehamn minskat. Därför har kommunstyrelse gett samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att se över hur detaljplanen för hamnområdet kan utvecklas. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga.

Fiske och besöksnäring i kombination

Planprogrammet som antogs våren 2016 anger de stora dragen för den framtida utvecklingen av Glommens hamnområde. Planprogrammet slår fast att det fortsatta detaljplanearbetet ska ha fokus på besöksnäring och fiskeverksamhet. Fiskenäringen är fortfarande en viktig del av hamnen och Glommens kulturarv. Samtidigt finns det potential att utveckla besöksnäringen i hamnen vars läge gör den populär för fritidsbåtar som reser utmed västkusten.

Så här ser förslaget ut på ett övergripande plan

Planområdet är cirka 19 hektar stort och ligger i den västra delen av samhället Glommen. Markägare är Falkenbergs kommun, som äger delar av marken i hamnen, och privata fastighetsägare.

En plats för alla

Anledningen till att vi tar fram en ny detaljplan för Glommens hamn är att vi vill möjliggöra en fortsatt utveckling av hamnen i form av besöksnäring och turism. Det är också viktigt att området närmast vattnet kan nås av alla.

Småbåtshamn och fiskehamn

Detaljplanen syftar till att säkerställa att hamnområdet även fortsättningsvis nyttjas för ändamålet småbåtshamn och fiskehamn. Samtidigt vill vi öppna upp för möjligheten att bedriva andra verksamheter som handel, restaurang och hotell eller liknande.

Bostäder i hamnområdet

Förslaget möjliggör för cirka 30 nya bostäder. Detaljplanen säkrar och förtydligar även byggrätten för befintliga bostadsfastigheter.

Parkering

En allmän parkering möjliggörs i planområdets norra del. I övrigt bedöms parkeringsbehovet kunna lösas inom respektive fastighet.

Illustrationsbild över hamnområdet i Glommen

Tidsplan och mer information

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamnområde är igång. Under sommaren 2021 pågick samrådet.

Platsinformation

Glommens hamn

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter