Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Avslutat

Utveckling av Badhusparken

Vi har utvecklat Badhusparken så att den har blivit mer av en attraktiv mötesplats i Falkenbergs centrum. Här finns lekytor, platser att sitta ner och flera konstverk. Vi blev klara med parken under slutet av 2020.

Den röda tråden i projektet med att utveckla Badhusparken var att integrera konst och lek. Parken har flera konstverk varav några av dem också är lekskulpturer för barnen. Endast fantasin sätter gränser för hur de väljer att leka med dem och vad de är för något.

Det har även blivit en umgängesyta med sittmöbler och belysning samt en ny tydligare entré mot norr där konstverket ”Laxakalle” står. Den nya entrén gör att parken öppnar upp sig mot Nygatan och det blir en tydligare koppling till centrum.

Tidplan

Projektet påbörjades under 2019 och genomförs i olika etapper vi avslutade arbetet med parken under 2020.

  • Höst 2019 – installation av konstverken ”Grön fru” av Jennifer Forsberg och ”Stubben” av Lisa Burenius och Jennie Blomkvist i samarbete med årskurs 4 på Falkenbergs Montessoriskola genom projektet Skapande skola.
  • Vår 2020 - konstverk av Jonas Liveröd installerades och anläggning av ny umgängesyta.
  • Höst 2020 - konstverk av Tilda Lovell och Annika Oskarsson installerades.
  • Höst/vinter 2020 - sista delarna gjorde klart.

Bakgrund och beslut

Dåvarande Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2015 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla Badhusparken. 2017 lyftes ett förslag till centrumgruppen om hur projektet kunde finansieras genom medel för satsningar i centrum. Centrumgruppen består av företagare, fastighetsägare och kommuntjänstemän. Beslut om medel till projektet togs av Kommunstyrelsen 2018.

Budget

2,2 miljoner kronor.

Översiktsbild

Bilden visar i stora drag vilka områden som i parken som har utvecklas. Se text nedan för mer detaljerad beskrivning. Exakta placeringar kan ändras under projektets gång.

Översiktsbild av Badhusparken som med färgfält markerar vad som ska göras var

1. Konstverk/lekskulpturer

1a. Konstverk ”Stubben” av Lisa Burenius och Jennie Blomkvist i samarbete med årskurs 4 på Falkenbergs Montessoriskola.

1b. Konstverk/lekskulptur ”Grön fru” av Jennifer Forsberg.

1c. Konstverk/möbelskulptur av Jonas Liveröd.

1d. Konstverk/lekskulpturer av Tilda Lovell och Annika Oskarsson.

2. Umgängesyta

Ny social plats som utseendemässigt harmoniserar med park och det gamla badhuset. Platsen har utrustas med belysning, sittmöbler och evenemangsskåp. Evenemangsskåpet ger möjlighet till elanslutning för till exempel högtalare, instrument eller liknande för mindre tillställningar i parken.

3. Växtlighet och ny entré
Större växtlighet som står i direkt anslutning till det gamla badhuset tas ned och andra typer av planteringar anläggs, områdena görs om och en ny gång anläggs i parken med en entré från norra delen där konstverket ”Laxakalle” står.

4. Bevarande av växter
4a. Junimagnolia (magnolia obovata)
4b. Pagodkornell (cornus controversa)
4c. Kejsarträd (paulownia tomentosa)

Platsinformation

Badhusparken

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter