Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 6:45 - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-04-05 § 127 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Tröinge 6:45 för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Status

Just nu förbereder vi detaljplanen för Tröinge 6:45 inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är ca 3000 kvadratmeter och är beläget i ligger i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad. Området ligger ca 3 km från centrum, 1 km från tågstationen och 1,5 km söder om Vinbergs kyrkby. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt