Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Tröinge 3:107 - Tröingebergsskolan

Kommunstyrelsen gav 2018-01-16 § 5 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda planarbete på Tröinge 3:107 m fl för skola. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny grundskola på Tröingeberg som ska kunna ta hand om elever från Tröingeberg med omnejd.

Status

Just nu arbetar vi inte aktivt med detaljplanen för Tröingebergsskolan. Det beror på att Länsstyrelsen i ett beslut 2018-10-04 (431-3096-18) avslog kommunens ansökan om tillstånd till arkeologisk utredning i området. Det innebär i praktiken att kommunen inte får gräva i marken. Detta innebär i sin tur att vi inte kommer vidare i planarbetet. Länsstyrelsen beslut är överklagat till Förvaltningsrätten från vilken vi väntar på beslut.

Planområdet

Området är ca 4,2 hektar och ligger i de norra delarna av Tröingeberg utmed Österleden, där Tröingeberg tar slut men innan motorvägen och Vinbergs kyrkby. Falkenbergs kommun äger marken.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet föreslås handläggas med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter