Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om kommunens pågående detaljplaner och planuppdrag. Mer information finns under respektive länk.

Detaljplanerna är uppdelade efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. Du kan läsa mer om de olika skedena och om hur en detaljplan blir till här.

Prioriteringsordning

I vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna bestäms av våra folkvalda politiker. Ordningen revideras två gånger om året, vår och höst. Vissa detaljplaner är även avvaktande då andra planer är mer prioriterade.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter