Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om kommunens pågående detaljplaner och planuppdrag.

Detaljplanerna är uppdelade efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. Du kan läsa mer om skedena på sidan en detaljplan blir till.

Politikerna bestämmer prioriteringsordningen

Det är våra folkvalda politiker som bestämmer i vilken prioriteringsordning vi jobbar med planerna. Ordningen revideras två gånger om året, vår och höst. Vissa detaljplaner är även avvaktande då andra planer är mer prioriterade.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter