Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Gällande detaljplaner

De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, i vår webbkarta kan du hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft.

En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplaner hette tidigare stadsplaner eller byggnadsplaner, dessa hittar du också i webbkartan.

Så här hittar du i kartan

I webbkartans meny väljer du "Bygga och bo". Tänd lagret för detaljplaner och zooma sedan i på kartan för att hitta det område du är intresserad av. Klicka på det markerade området och sen på "Visa länkar" i den rutan som kommer upp och klicka sedan på länken. Ju lägre nummer detaljplanen har i kartan desto äldre är den.

Så här hittar du i kartan

1. I webbkartans meny väljer du "Bygga och bo".
2. Tänd lagret för detaljplaner
3. Klicka på det område du är intresserat av
4. Klicka på visa länkar i rutan som kommer upp
5. Klicka sedan på länken och du får upp en pdf för gällande detaljplan.


Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter