Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Översiktsplan 2.0

Översiktsplan 2.0 är kommunens gällande översiktsplan. Den beskriver hur vi vill att kommunens fysiska miljö ska utvecklas långsiktigt och vad vi behöver prioritera för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanens olika delar:

  1. Del I - StällningstagandePDF – kartor ingår
  2. Del II - FokusunderlagPDF
  3. Del III - KonsekvensbeskrivningPDF
  4. Länstyrelsens granskningsyttrandePDF – bilagor ingår

Översiktsplan 2.0 vann laga kraft den 27 juni 2014. Den aktualitetsprövades under hösten 2019 och den beslutades att vara fortsatt aktuell men med några mindre ändringar. Du hittar ändringarna i avsnitt 9 i underlaget för aktualitetsprövning ÖP 2.0PDF.

Programmet som togs fram till den nya översiktsplanen var det första steget i arbetet med översiktsplanen och beskriver förutsättningarna och inriktningen på planarbetet som utmynnade i den nu antagna planen. Samråd om programmet avslutades och yttranden och synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse som behandlades av kommunstyrelsen och skickades ut till de som anmält att de ville ta del av den.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter