Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Långaveka 1:17 m fl - utbyggnad skola

Ny detaljplan för Långaveka 1:17 m fl har fått laga kraft 11 januari 2019.

Kommunfullmäktige antog den 18 december 2018 § 306 ny detaljplan för Långaveka 1:17 m fl.

Långavekaskolan behöver byggas ut för att på sikt tillgodose fler utbildnings-platser. Ny detaljplan möjliggör också för en ny idrottshall samt förbättrad trafiksituation kring skolan.

Detaljplanens syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av skolverksamheten, möjliggöra för en ny idrottshall samt att förbättra trafiksituationen kring skolan.

Ladda ner planförslaget

Du kan ladda ner planförslaget och kompletterande handlingar och utredningar längre ner på sidan.

Planområdet

Planområdet ligger i östra delen av Glommens tätort, ca 9 km nordväst om Falkenberg och är ca 3,5 ha stort. Marken ägs av Falkenbergs kommun.

Samråd

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid en möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta kallas för samråd. Förslaget till ny detaljplan för området var ute på samrådsremiss 8/3-5/4. Samrådsmöte hölls under samrådsperioden den 27 mars då det fanns möjlighet för allmänheten att se och ställa frågor kring planförslaget. Inkomna yttranden sammanställdes sedan i en samrådsredogörelse. Efter gjorda revideringar gick förslaget ut på granskningsremiss 11/10-1/11. Inkomna synpunkter sammanställs nu.

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.